കുട്ടിക്കൊരു കുഞ്ഞു ലൈബ്രറി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു

താമരശ്ശേരി: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്‌കൗട്ട്‌സ് ആന്റ് ഗൈഡ്‌സ് വിഷന്‍ 2021-2026 പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടിക്കൊരു കുഞ്ഞു ലൈബ്രറി പദ്ധതിയുടെ താമരശ്ശേരി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ഈങ്ങാപ്പുഴ എം ജി എം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് സമീപം താമരശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ ഓഫീസറും…

error: Content is protected !!